Make your own free website on Tripod.com

Apie gyvenima
Home | Vasario 16-oji | Nori issiregistruoti? | Knygos | Mielieji augintiniai | Valentino diena | Svetaines nariu gimtadieniai | Patarles | Lietuviski keiksmai | Anektodai | Idomios svetaines | Tave kazkas slegia?Isispasakok... | Idomus dalykeliai | Svarbiu zmoniu gimtadieniai. | Pasiilgusiems vos praejusiu svenciu.... | Svetainiu reklama | Menesio klausimas. | Sveciu knyga | Registracija | Uzsiregistrave | Chatas | Informacija | Puzzle
Patarles

Kartais patarle gyvenime gali praversti ;)

Lietuvių liaudies patarlės apima tiek tautosaką, tiek ir šnekamąją XX/XXI a. lietuvių tautos išminties lobyną.

Apie darbą

 1. Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk.
 2. Ką darai - daryk gerai.
 3. Ju skubini Ju subini. (Žemaičių patarlė).
 4. Be darbo – ilgu, su darbu – sunku.
 5. Darbas dėl akių duonos nepelno.
 6. Geras artojas ir su žąsinu paaria.
 7. Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti.
 8. Kalbus kalbą, darbus darbą randa.
 9. Lengva pasakyti, bet ne padaryti.
 10. Nekrutėsi – neturėsi.
 11. Linai nesėti, o jau drobes audžia.

Kitos

 1. Kas protingas, tas turtingas.
 2. Nuo kvailumo vaistų nėra.
 3. Lenk medį, kol jaunas.
 4. Kiaulės gėdos neturi.
 5. Obuolys nuo obels netoli tenurieda.
 6. Neperšokęs griovio nesakyk op.
 7. Šaukštu saulės neuždengsi.
 8. Dovanotam arkliui į dantis nežiūri.
 9. Išmintingam nepritinka pykti.
 10. Kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo.
 11. Gaspadoriaus akimi gyvuliai tunka.
 12. Iš guolio nekepsi raguolio.
 13. Kaip dirba, taip turi
 14. Ateitis – rūkuose, praeitis –varguose.
 15. Kur žiūri – ten mėsa, kur pjauni – ten kaulas.
 16. Dieve, duok iš pono elgetą, ne iš elgetos poną.
 17. Kyšių neima, bet be dovanų neprisileidžia.
 18. Kur prasčiokui kvepia, ten ponui smirda.
 19. Samdytas – ne gimdytas.
 20. Su taukinu snukiu teeina šeimynos samdyti.
 21. Bernas – arklyje, merga – lopšyje.
 22. Girtam saulė klane miega.
 23. Jaunam ir pelė dantis duoda.
 24. Kas tyli, tą visi myli.
 25. Senam – nuodėmės, jaunam – niekai.
 26. Tos pačios akys rauda, tos pačios juokias.
 27. Iš mėšlo virvę veja.
 28. Išmokyk, žmogus, akmenį plaukti.
 29. Išpurtino kaip vanagas vištą.
 30. Jam paskolinsi – lopeta užmokės.
 31. Jo burna nedurna – duodama žiojas.
 32. Juo trobos dangum dengtos, lauku tvertos.
 33. Jūrą perplaukęs, klane nuskendo.
 34. Kad katės lotų, šuns nebereikėtų.
 35. Kad sapne rasiu, duosiu.
 36. Kada gi pekloj velnio nebuvo?
 37. Katė pečių pajudins!
 38. Kerta medį virbalui dirbti.
 39. Kiaulės nosis smarvės nebijo.
 40. Klausk kvailio razumo.
 41. Ko žiopsai kaip prūso kišenė?
 42. Kojomis nosies nenušnypši.
 43. Kuprotą oželį tik vilko dantis pataiso.
 44. Kur matei, kad iš batų aulų šaudytų?
 45. Miklus kaip sausa šaka.
 46. Ne dyvas, kad šuva prarijo kirvį.
 47. Ne tas sotus, kuris laižos.
 48. Neduok, Dieve, su gyvais velniais muštis.
 49. Nekenčia kaip katė grietinės.
 50. Šaukšte prigirdytų, kad galva tilptų.
 51. Šventas kaip švento Jurgio eržilas.
 52. Tiesus kaip alkūnė, gudrus kaip avinas.
 53. Galima atvesti kupranugarį prie vandens, bet negalima priversti jo gerti.
 54. Daugelis skundžiasi savo išvaizda, bet niekas - protu.
 55. Gėda gyventi ne nepritekliuje, o purve.
 56. Pergalė rodo, ką žmogus gali, o pralaimėjimas - ko jis vertas.
 57. Būk atsargus svajodamas, nes kartais svajonės išsipildo.
 58. Žodis, kurio tu nepasakei - tavo vergas, o pasakytas tampa tavo ponu.
 59. Geriau atviras priekaištas, negu paslaptingas pyktis.
 60. Pinigai - geras tarnas, bet blogas šeimininkas.
 61. Spjūvio atgal negrąžinsi.
 62. Kad nupiešti dramblį, pirmiausia reikia jį pamatyti.
 63. Kuo giliau po mėšlą kapstaisi, tuo daugiau jis smirda.
 64. Ne tas kvailas, kuris paslysta, bet tas, kuris toje pačioje vietoje du kartus paslysta.
 65. Tas, kas gailisi blogų, kenkia geriems.
 66. Tikėkis geriausio, bet ruoškis blogiausiam.
 67. Kuo labiau kiaulės nusipeni, tuo arčiau jų galas.
 68. Visą gyvenimą kvailys praleidęs po gudruolio padu nepažins tiesos, kaip ir šaukštas niekuomet nesupras maisto skonio.
 69. Ne tas išmintingas, kuris moka atskirti gėrį nuo blogio, bet tas, kuris iš dviejų blogybių moka išsirinkti mažesnę.
 70. Ne darbų turite bijoti, bet savo minčių.
 71. Akių neatvėrei, atversi kišenę.
 72. Aklam kelio neparodysi
 73. Aklas aklą netoli tenuves
 74. Aklas būdamas, kitam kelio neparodysi
 75. Aklas ir ant lygaus kelio suklumpa
 76. Akys - dvi, kelių - šimtai
 77. Ant savo kiemo šuva ir vilko nebijo
 78. Ant svetimo arklio toli nenujosi
 79. Ant visų žiedų bitė tupia, bet ne iš visų medų ima
 80. Apetitas atsiranda bevalgant
 81. Ar taip dėsi asilui kepurę, ar kitaip - vis tiek ausys matyti
 82. Arklį pažinsi iš dantų, žmogų - iš kalbų
 83. Kame yra šviesos, ten ir šešėlių esti.
 84. Mokytas - iš knygų, o durnas - iš galvos
 85. Nemokytas ir iš atbulos knygos moka skaityti.
 86. Gėris nugali blogį.PERSKAITYK BENT PORA JEI NETINGI ;)

Pasaulio gyvenimas tai dalis kiekvieno musu.